Active Windows 10 bằng lệnh CMD chỉ bằng 1 CLICK dễ như ăn bánh

0
452

Hướng dẫn Active Windows 10 bằng lệnh CMD thành công 100%

Tôi đã từng sử dụng hệ điều hành Windows 10, thế nhưng vấn đề Active luôn là việc gây ra rắc rối cho cả tôi và mọi người.

Tôi đã tìm tòi và thử áp dụng cách này cho việc kích hoạt bản quyền Windows 10 Professional 64bit trên máy của tôi.

Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng dùng cách này để kích hoạt Windows.

Rất đơn giản. Bạn chỉ cần việc là download File này, click chạy nó là xong ngồi rung đùi 30s là hoàn thành việc Active Windows 10 bằng lệnh CMD 

Download:

Active Windows 10 bằng lệnh CMD thành công 100%