Cú pháp ngôn ngữ Python và ngữ nghĩa Python cơ bản

0
395

Dạo một vòng Python trình bày sử dụng dòng lệnh mẫu; cách để khởi chạy một đoạn mã Python; hướng dẫn nhanh về cú pháp ngôn ngữ Python; ngữ nghĩa Python cơ bản, toán tử; luồng điều khiển; định nghĩa và sử dụng hàm; lỗi và ngoại lệ; thao tác chuỗi và biểu thức chính quy; một cái nhìn tổng quát về những công cụ khoa học dữ liệu…

Cú pháp ngôn ngữ Python và ngữ nghĩa Python cơ bản