[Giáo Trình] Bài Giảng Lý Thuyết Đồ Thị dành cho sinh viên Công Nghệ Thông Tin

0
676

Cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản của lý thuyết đồ thị, đồ thị Euler, Hamilton, cây và cây khung bé nhất của đồ thị, bài toán đường đi ngắn nhất và bài toán luồng cực đại trong mạng => Giúp sinh viên có thể sử dụng mô hình lý thuyết đồ thị để mô hình hóa vấn đề bài toán thực tế một cách hiệu quả. Học phần này trang bị những kiến thức toán nền tảng phục vụ cho các chuyên ngành thuộc lĩnh vực CNTT. Đây là tài liệu cực kỳ hữu ích mà bất cứ lập trình viên nào cũng đều học qua.

Download 1                   Download 2

Một số bài nên xem:

[Ebook] Head First Java PDF Free Download

[Tài Liệu] Top 5 Core Java Books for Beginners – 5 Cuốn Sách Về Core Java dành cho người mới bắt đầu

[Tài Liệu] Lập trình C trên Windows dành cho người mới bắt đầu