[Giáo Trình] PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

0
865

GIÁO TRÌNH: LÝ THUYẾT MẬT MÃ & AN TOÀN THÔNG TIN này được soạn để phục vụ cho việc học tập của sinh viên ngành Công nghệ thông tin của Đại học Quốc Gia Hà Nội. Tập giáo trình này được biên soạn thành 7 chương: – Chương 1: Giới thiệu chung về mật mã.

– Chương 2: Cơ sở toán học của lý thuyết mật mã.

– Chương 3: Các hệ mật mã khóa đối xứng.

– Chương 4: Các hệ mật mã khóa công khai.

– Chương 5: Bài toán xác nhận và chữ ký điện tử.

– Chương 6: Các sơ đồ xưng danh và xác nhận danh tính.

– Chương 7: Vấn đề phân phối khóa và thỏa thuận khóa.

Download

Xem Thêm

[Tài Liệu] Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP) cơ bản đầy đủ của trường đại học Bách Khoa Hà Nội

[Video] Hướng dẫn lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản nhất