Hơn 100 VIDEO Dạy C++ Nâng Cao

0
2178

Chào mừng các bạn đến với khóa học Lập trình C++ nâng cao!

Lập trình Hướng đối tượng là một trong những phương pháp lập trình mà hầu hết các lập trình viên đều phải biết và sử dụng thành thạo. Khóa học này là sự tiếp theo của khóa học Lập trình C++ cơ bản và giúp học viên hiểu sâu sắc hơn những khái niệm, phương pháp luận về lập trình hướng đối tượng với C++. Mỗi bài học được trình bày với lý thuyết và ví dụ minh họa dễ hiểu. Sau khi học xong khóa học này, học viên có thể nắm vững được kỹ thuật lập trình hướng đối tượng cũng như dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác. Bên cạnh đó học viên cũng được trang bị các kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật trong C++.

Trong quá trình học, sinh viên sẽ được thực hành thông qua các bài exercise, lab và project để có nhiều kỹ năng lập tình hơn, giúp sinh viên dễ dàng nắm vững kiến thức về Hướng đối tượng và lập trình nâng cao với C++.

Lưu ý các video bằng tiếng Anh để phổ cập tiếng Anh cho DEV luôn ^^

Hơn 100 VIDEO Dạy C++ Nâng Cao Click TO HERE