Hướng dẫn xây dựng 1 website bằng Python đầy đủ

0
325

Tại sao là python

  • Ngôn ngữ đơn giản, dễ học
  • Mọi thứ đều explicit nghĩa là bạn phải nhúng tay vào làm và hiểu (Rail thì nó che giấu nhiều nên bạn sẽ thấy khó hiểu khi mới bắt đầu)
  • Các framework python rất nhiều và rất đơn giản: webpy, cherry py, flask, bottle … một số framework chỉ gồm 1 file, bạn muốn thì có thể đọc xem cách người ta tổ chức framework.
  • Thậm chí là xây dựng luôn một web framework bằng python cho chính bạn cũng rất dễ. Nếu bạn tự xây 1 framework thì bạn sẽ hiểu rõ hơn cách nó hoạt động như thế nào.

Download Video Hướng dẫn xây dựng 1 website bằng Python đầy đủ