Mẫu excel đẹp dành cho phân tích tài chính đầy đủ

0
253

Phân tích tài chính đề cập đến việc đánh giá khả năng tồn tại, ổn định và lợi nhuận của một doanh nghiệp, doanh nghiệp phụ hoặc dự án. Nó được thực hiện bởi các chuyên gia chuẩn bị báo cáo bằng cách sử dụng các tỷ lệ sử dụng thông tin lấy từ báo cáo tài chính và các báo cáo khác.

Download Mẫu excel đẹp dành cho phân tích tài chính đầy đủ