[Tài Liệu] Learning Android Application Development PDF DOWNLOAD

0
4615

Book Name: Learning Android Application Development
Author: Laurence Dawson, Raimon Rafols Montane
ISBN-10: 1785286110
Year: 2016
Pages: 320
Language: English
File size: 12.1 MB
File format: PDF

Thị trường ứng dụng dành cho thiết bị di động rất lớn. Nhưng bạn bắt đầu ở đâu? Từ những nguyên tắc cơ bản và đưa dự án của bạn bắt đầu xuất bản ứng dụng của bạn lên một thị trường khổng lồ của khách hàng tiềm năng, hãy làm theo hướng dẫn này để trở thành nhà phát triển di động đáng tin cậy, sáng tạo và đáng tin cậy. Hãy nắm bắt các thành phần mới trong Android 7 như RecyclerView và tìm hiểu cách tận dụng thử nghiệm tự động, và, tất nhiên, nhiều, nhiều hơn thế nữa.

Download 1         Download 2

Xem Thêm

[Tài Liệu] Download đầy đủ tài liệu học lập trình Android từ A-Z tiếng Việt và tiếng Anh

[Java]Tổng hợp tài liệu học lập trình Java cơ bản đầy đủ dễ học nhất