[Tài Liệu] Phong Cách Lập Trình C++

0
405

Mặc dù phong cách lập trình là không hoàn toàn bắt buộc, tuy nhiên có thể coi nó là một sự liên hệ chặt chẽ và tất yếu đối với công việc lập trình. Vì lẽ đó mà các trường khi dạy lập trình cũng có nhắc đến điều này trong quá trình dạy, tuy nhiên thường rất hạn chế.

Việc áp dụng phong cách lập trình sẽ thể hiện trình độ của lập trình viên, một mã nguồn có phong cách lập trình tốt luôn được đánh giá cao hơn một mã nguồn không tuân theo phong cách lập trình, cho dù trình độ giữa hai người viết là tương đương nhau. Vì thế các lập trình viên có ít nhiều kinh nghiệm đều có một phong cách lập trình khá hoàn thiện.

Download 1    Download 2

Xem Thêm

[Tài Liệu] Beginning Visual C++ 2010 PDF Free Download

[Tài Liệu] Ngôn ngữ lập trình C++ – TS. Dương Tử Cường