[Tài Liệu] Trí tuệ nhân tạo – Lập trình tiến hóa đầy đủ và hay nhất

0
6085

Cuốn sách Trí tuệ nhân tạo – Lập trình tiến hóa có cấu trúc trình bày các nội dung: Phần mở đầu – Cấu trúc dữ liệu + Thuật giải di truyền = Chương trình tiến hóa;

Phần 1 – Thuật giải di truyền;

phần 2 – Tối ưu số (biểu diễn nhiễm sẵ thể cho bài toán tối ưu số, bàn thêm về phép thử đột biến không đồng bộ);

phần 3 – Tối ưu tổ hợp (bài toán người du lịch, bài toán tối ưu tổ hợp khác).

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Download

Xem Thêm

[Tài Liệu] Tự học HTML5 và CSS3 Tiếng Việt PDF cơ bản dễ học nhất

[Giáo Trình] Giáo trình Ngôn ngữ lập trình C – ThS. Tiêu Kim Cương