[Java]Tổng hợp tài liệu học lập trình Java cơ bản đầy đủ dễ học nhất

1
4445

Java (đọc như “Gia-va“) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP) và dựa trên các lớp (class). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi (runtime environment) chạy.

Có 5 mục tiêu chính trong việc xây dựng ngôn ngữ Java:

  1. Đơn giản, hướng đối tượng và quen thuộc.

  2. Mạnh mẽ và an toàn.

  3. Kiến trúc trung lập và di động.

  4. Thực thi với hiệu suất cao.

  5. Dịch ra bytecode, phân luồng và năng động.

Dưới đây là những java programming pdf free basic nhất dành cho các bạn mới học lập trình java.

I- Tài Liệu Học Lập Trình Java Tiếng Anh:

1- Java Tutorial in PDF – TutorialsPoint

2- Java: A Beginner’s Guide – Oracle

3- Learn Java in 21 days – Carnegie Mellon School of Computer Science

4- Java Programming Basics

5- JAVA for Beginners

6- Java Programming For Kids

7- Java Basics – USFCS

8- Introduction to the Java Programming Language

9- Tutorial: Java, Android Programming• Android Programming

10- Learning Java – MIT Global Startup Labs

11- Core JAVA Core JAVA

12- Java – Learning to Program with Robots

13- Data Structures and Algorithms in Java

II- Tài Liệu Học Lập Trình Java Cơ Bản Tiếng Việt

1- Tài liệu Java ( Cơ bản – Nâng Cao)

2- Tài Liệu Java cơ bản Thăng Long Aptech

3- Bài Tập Java có lời giải

4- Java basic

5- Java Core (Tiêng Việt)

6-Java Server Pages

7- Tuyển Tập Bài Tập Java có lời giải

JAVA CÓ LỜI GIẢI

Bài Tập Java
Đề Bài :
https://mshare.io/file/TNP…

Lời Giải :
https://mshare.io/file/OIH…

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.