VIDEO Dạy lập trình C++ full Miễn Phí

0
1783

VIDEO Dạy lập trình C++ full Miễn Phí

C++ (đọc là “C cộng cộng” hay “xi-plus-plus”, IPA: /siː pləs pləs/) là một loại ngôn ngữ lập trình bậc trung (middle-level). Đây là một dạng ngôn ngữ đa mẫu hình tự do có kiểu tĩnh và hỗ trợ lập trình thủ tục, dữ liệu trừu trượng, lập trình hướng đối tượng, và lập trình đa hình, đồng thời cung cấp các công cụ để can thiệp sâu vào bộ nhớ. Từ thập niên 1990, C++ đã trở thành một trong những ngôn ngữ thương mại ưa thích và phổ biến nhất của lập trình viên.

C++ được thiết kế với ưu tiên cho lập trình hệ thống và các hệ thống nhúng, tương thích cho cả hệ thống tài nguyên hạn chế và lớn, với hiệu suất, hiệu quả và tính linh hoạt cao. C ++ có thể tìm thấy ở mọi nơi, với những điểm mạnh là cơ sở hạ tầng phần mềm phong phú và các ứng dụng hạn chế tài nguyên. bao gồm các ứng dụng dành cho máy tính để bàn, máy chủ (ví dụ: thương mại điện tử, tìm kiếm trên web hoặc máy chủ SQL) và các ứng dụng ưu tiên về hiệu suất (ví dụ: công tắc điện thoại hoặc thiết bị thăm dò không gian). C ++ là một ngôn ngữ được biên dịch, có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Mac OS, và các phiên bản Unix đa dạng. Nhiều nhà cung cấp cung cấp các trình biên dịch C ++, bao gồm Tổ chức Phần mềm Tự do, Microsoft, Intel và IBM.

VIDEO Dạy lập trình C++ full Miễn Phí