[Video] Giáo trình tiếng Việt học lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao dễ hiểu

1
693

C# là một ngôn ngữ lập trình đơn giản, hiện đại, mục đích tổng quát, hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft bên trong phần khởi đầu .NET của họ, được phát triển chủ yếu bởi Anders Hejlsberg, một kiến trúc sư phần mềm nổi tiếng với các sản phẩm Turbo Pascal, Delphi, J++, WFC. Loạt bài hướng dẫn này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản về lập trình C# qua các khái niệm từ cơ bản đến nâng cao liên quan tới ngôn ngữ lập trình C#.

Có rất nhiều bạn đã gửi email về để hỏi về bộ tài liệu học C# bằng Video này nên hôm nay Lập Trình IT xin chia sẻ với các bạn, ngoài ra C# là dựa trên các ngôn ngữ lập trình CC++, vì thế, nếu bạn đã hiểu cơ bản về C và C++, thì điều này sẽ giúp bạn học tập C# dễ dàng hơn

Giáo trình bao gồm:

 • Bài 1: Tạo và lưu 1 project

 • Bài 2: Sử dụng slutionexploer

 • Bài 3: Autohide

 • Bài 4: Tạo breakpoint

 • Bài 5:Sử dụng Tool box

 • Bài 6:Sử dụng propties

 • Bài 7: dynamichelp

 • Bài 8: sắp xếp các panel

 • Bài 9: sử dụng Watch

 • Bài 10: sử dụng Comment và region

 • Bài 11: limmediate windown

 • Bài 12: Layout

 • Bài 13: Smarttash

 • Bài 14: Snippet

Cơ bản

 • Video 1: Cách xây dựng class trong C#.

 • Video 2: Biến và các kiểu dữ liệu.

 • Video 3: Các phép toán và biểu thức.

 • Video 4: Biểu thức If.

 • Video 5: Biểu thức Switch.

 • Video 6: Vòng lặp For.

 • Video 7: Vòng lặp While và Do … While.

 • Video 8: Mảng.

 • Video 9: Đối số dòng lệnh.

 • Video 10: Hàm.

Nâng cao

 • Video 1: Lớp và đối tượng.

 • Video 2: Thuộc tính và phương thức.

 • Video 3: Hàm khởi tạo.

 • Video 4: Tính kế thừa.

 • Video 5: Điều khiển truy xuất.

 • Video 6: Không gian tên.

 • Video 7: Tính đa hình.

 • Video 8: Lớp trừu tượng và lớp bị khóa.

DOWNLOAD Giáo trình tiếng Việt học lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao dễ hiểu            Link 1

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.